แพ็คเกจ T&C

ไม่สามารถคืนเงิน / ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

แพ็คเกจของเราทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้แพ็คเกจหมดได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ เราขอแนะนำให้พิจารณาซื้อเป็นแพ็คเกจเล็กลงแทน

ไม่สามารถขยายเวลาได้

แพ็คเกจของเราทั้งหมดมีเวลาหมดอายุ และไม่สามารถขยายเวลาได้

นี่เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกแบบรายเดือน หากคุณมีตารางที่ไม่แน่นอนหรือต้องเดินทางบ่อย เราขอแนะนำให้พิจารณาซื้อเป็นแพ็คเกจเล็กลงแทน

นโยบายการไม่มาเข้าคลาส

หากคุณขาดเรียน โดยที่ไม่ได้ยกเลิกก่อนเวลา คุณจะได้รับพิจารณาว่า “ขาดเรียน” และคลาสเรียนจะถูกลด 1 เครดิต

หากคุณไม่สามารถเข้าคลาสได้เนื่องจากป่วย โปรดติดต่อสตูดิโอของเราเพื่อแจ้งกับเราผ่านอีเมล และสามารถแนบรูปภาพใบรับรองทางการแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาคลาสเริ่ม

คำร้องที่ส่งให้เราช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาคลาสเริ่ม เราจะขอตรวจสอบแล้วแต่กรณีซึ่งอาจถูกปฏิเสธได้\